Tuesday, September 13, 2011

тэнгэр үнэртсэн нойтон солонго мэт...хонгор намрын гэрэлт уйтгар
чамайг санах сэтгэлтэй минь тэнцүү

Тэнгэр үнэртсэн нойтон солонго мэт
Тийм үзэсгэлэнт, тийм хуурамч
Тэнэгхэн минь. сицили маягийн
Гунигтай дуу аялдаг байсан
Намуухан уйтгарт хоолойг чинь
Догдлон дурсах намар цаг…

2008 KHUTUL