Friday, March 11, 2011

Их сургуулийн гудамжинд сарьж зогсох шиг этгээд өдрүүд...