Thursday, November 11, 2010

Өвөл болсныг ойлгов


Өчигдөр орсон цасны, малгай шиг том
Ширхэгүүдийг хуучин гудамжнаас түүгээд
Баярлахдаа хэлсэн чиний үг шиг
Тор дүүрэн тэнгэрийн зүрхийг
Дааж ядан алхахдаа
Өвөл болсныг ойлгов.