Sunday, November 14, 2010

Том том борооны дуслууд
 
Том том борооны дуслууд
Үүлний нүднээс их л гомдолтойгоор асгарахад
Хэнд ингэтлээ гомдоод
Учир зүггүй уйлж суугааг нь үүлнээс асуухад
Тэр чухам юу гэж хариулахаа
Шийдэж ядан тээнэгэлзэхийг
Тэвчээртэйгээр хүлээх шиг
Тэнгэр цэлмэх тэр агшинд
Сэтгэл цэлмэнэ гэж итгэдэг
Би хүүхэд…