Monday, November 15, 2010

Хаврын орой

Тэнгэрийн салхинд шидэгдсэн
Тагтааны нисэх чимээнд цэцгийн үр
Боловсороод маргааш өглөө гэхэд
Модод бүгдээрээ гоо үзэсгэлэнт болсон байна
Удахгүй асгарах усан бороог
Хүлээн авагчаар зарлаад
Уншиж дуусгаагүй номын хуудсууд
Бичиг үсэгт тайлагдах мэт
Гэгээн салхинд хоёр нэгээр сөхөгдөнө