Saturday, October 9, 2010

НАМРЫН ШҮЛЭГХананд өлгөөтэй инээдийг чинь
Халтартуулж орхисон
намрын бороо